BELINA

Välkommen till BELINA

Vi utför elinstallationer primärt i Sundsvallsområdet och kan på begäran utföra arbete på annan ort.
Med det som grund sträcker sig vårt geografiska område där vi utfört installationer från Klippan i söder till
Haparanda i norr.

Vi har även specialicerat oss på arbete på sågverk och elinstallationer i virkestorkar.